Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Hasar Anında Yapılması Gerekenler 
Değerli Sigortalımız, 
Hasar meydana geldiği zaman hiç vakit kaybetmeden bizi haberdar ediniz.  
Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler sizden istenecektir: 
Poliçe ve acente numarası 
Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı 
Hasar tarihi 
Tahmini hasar miktarı 
Hasarın mahiyeti 
Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu 
E-posta adresi 
IBAN Numarası 
Hasar anında acil bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka Hizmet Merkezi görevlisine iletiniz. Görevlimiz size gereken yardımı hemen organize edecektir. 
Hasarınızı bize ihbar ettiğinizde tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı mutlaka not ediniz. Tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır. Hasarınızın ödemenize kadar olan süreçte dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır. 
Sizden talep edeceğimiz hasar evraklarını mümkün olduğu kadar çabuk temin ediniz ve hasar dosya numaranızı referans göstererek gönderiniz.